Tài Khoản Canva Pro Gói 2

4.000.000 

  • Hơn 100 mẫu hình ảnh, âm thanh, video …
  •  Không thể thêm người khác vào nhóm ( chỉ dùng cá nhân)
  •  Có quyền thêm mẫu, font chữ
  •  Tạo thư mục riêng cho từng dự án
  •  Có thể sử dụng GPT4 được tích hợp sẵn
  •  Lưu trữ đám mây 1TB
Danh mục: Từ khóa: