Combo 2 phần mềm (Tikdown và Extreme Picture Finder)

139.000 

  • Tải hàng loạt video trên tiktok theo từ khoá, theo kênh (lưu ý chỉ tải được trên tiktok)
  • Xoá logo tiktok khi tải về
  • Thời hạn: vĩnh viễn
  • Extreme Picture Finder có chức năng tìm kiếm hình ảnh và tải hàng loạt
  • Lưu theo thư mục tuỳ thích để dễ quản lý
Danh mục: