Để đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã yêu cầu Trung tâm Điều độ – Thông tin, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội và các công ty điện lực quận, huyện phải đảm bảo điện cho 154 địa điểm phục vụ

EVN HANOI sẽ không cắt điện toàn bộ lưới điện cao, trung, hạ thế toàn thành phố Hà Nội từ 0h00’ ngày 31/5/2013 đến hết ngày 4/6/2013, đảm bảo điện tại các địa điểm in sao đề thi, chấm thi, phúc khảo và Ban Chỉ đạo thi Thành Phố trong thời gian phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Các công ty điện lực quận, huyện chủ động liên hệ với phòng Giáo dục – Đào tạo quận, huyện sở tại để lập phương án đảm bảo điện cho các hội đồng thi trên địa bàn của đơn vị quản lý, sẵn sàng các phương án cấp điện dự phòng, tăng cường ứng trực, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để tái cấp điện nhanh nhất trong trường hợp xảy ra sự cố