Đăng Ký Sử Dụng FOMO Content Miễn Phí

Ghi chú: Tài khoản sau khi đăng ký trên form sẽ được kích hoạt trong vòng 12 tiếng. Các bạn chỉ cần đăng nhập theo link https://content.ilovefomo.com/ với tài khoản được tạo mặc định sẽ là ( user: “email bạn đăng ký + @…. “; pass: “email bạn đăng ký”. Ví dụ: bạn đang ký email là: nguyenvana@gmail.com thì tên đăng nhập và pass sẽ là: nguyenvana)