Là sản lượng điện truyền tải dự kiến trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng 2013 – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN NPT) – Ông Trần Quốc Lẫm, cho biết.

Nếu tổng sản lượng điện truyền tải cả năm 2013 dự kiến là 113 – 114,5 tỷ kWh, thì các tháng cao điểm mùa nắng nóng chiếm khoảng hơn 50% – ông Lẫm khẳng định. Trong đó, dự kiến truyền tải cho các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên là 4,7 tỷ kWh.

Để hoàn thành được nhiệm vụ này trong điều kiện năng lực truyền tải của hệ thống lưới 220kV và 500 kV còn hạn chế, nguồn vồn huy động cho đầu tư khó khăn, EVN NPT đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: sửa chữa, củng cố lưới, nâng công suất các trạm biến áp, sẵn sàng các phương án dự phòng khắc phục sự cố… Tuy nhiên, EVN  NPT cũng rất cần sự chung tay, vào cuộc của các cơ quan đơn vị hữu quan, cũng như toàn xã hội, để đảm bảo đầu tư lưới truyền tải tương xứng với nguồn điện, truyền tải điện an toàn, hiệu quả đáp ứng như cầu phát triển kinh tế – xã  hội và đời sống nhân dân…